Ferramentas
Menú

Organigrama

Director: Jaime Rodríguez-Arana Muñoz

Coordinadora: Marta García Pérez

Responsables das liñas de investigación:

Gobernanza e Dereito Administrativo:
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Marta García Pérez

Contratación Pública:
J. José Pernas García
Carlos I. Aymerich Cano

Dereito ambiental:
Francisco Javier Sanz Larruga
J. José Pernas García

Ordenación do litoral:
Francisco Javier Sanz Larruga
Marta García Pérez

Buena administración, urbanismo y ciencia urbana
Jaime Rodríguez-Arana Muñoz
Almudena Fernández Carballal