Ferramentas
Menú

Foro Iberoamericano de Dereito Administrativo

O Foro Iberoamericano de Dereito Administrativo (FIDA) fundouse o 1 de marzo de 2002, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, como “nucleamento rexional dos xuristas iberoamericanos especializados na disciplina, co fin de intercambiaren coñecementos e experiencias atinentes á materia e, dese modo, contribuír á mellora do réxime xurídico dos seus países e ao logro dunha actuación estatal acorde coas esixencias derivadas dun Estado comprometido coa xustiza e sometido ao dereito” (número uno del Acta constitutiva). O seu primeiro presidente foi o administrativista uruguaio Dr. Mariano Brito. Na actualidade, o FIDA está presidido polo Dr. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, catedrático de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña (España).
Máis información en: www.foroida.org

logoFIDA