Ferramentas
Menú

Consello Científico

O Grupo de Investigación Dereito Público Global somete a súa actividade investigadora á consideración de prestixiosos especialistas. As valoracións e observacións que todos eles realizan desintereseiramente achegan á actividade do Grupo un suplemento de calidade e excelencia.

Membros do Consello Científico:

Romeu Felipe Bacellar Filho

Carlos Balín

Celso Antônio Bandeira de Melo

Allan R. Brewer-Carias

Mariano Brito

Juan Carlos Cassagne

Giacinto della Cananea

Jean Marie Duffau

Jorge Fernández Ruiz

Giusseppe Ferrari

Tomassio Frosini

René Hostiou

Gilles Guglielmi

Martin Ibler

François Julien-Lafèrriere

Gerard Marcou

Bernardo Giorgio Mattarella

José Luis Meilán Gil

Luca Mezzeti

Alejandro Pérez Hualde

Christian Pielow

Enrique Rivero Ysern

Libardo Rodríguez

Aldo Sandulli

Consuelo Sarria

Karl Peter Sommermann

Guido Tawil