Ferramentas
Menú

Proxectos

1. Proxectos internacionales

Sub-proxecto comunitario “SOSMER” (Programa de Iniciativa Comunitaria Interreg III C, Sur, Operación Marco Regional Trend): “Formulación de modelos protocolizados de actuación en caso de emerxencia causada por verteduras mariñas” (xaneiro-setembro de 2006). Responsable: Marta García Pérez.

Sub-proxecto comunitario “MARINE” (Programa de Iniciativa Comunitaria Interreg III B, Atlantique Area). “Excellence Centre for Emerging Engineering Systems” (xaneiro de 2007 ata xuño de 2008). Responsable: Marta García Pérez.

2. Proxectos estatais

“Integración da política ambiental nos sectores da Administración Pública de Galicia”, financiado pola Consellería de Educación. Xunta de Galicia (Orde do 30 de decembro de 1994, DOG n.º 8, do 12 de xaneiro) (Ref. XUGA10101A94). 1995-1997. Investigador principal: José Luis Meilán Gil.

“Seguridade marítima e medio ambiente. Repercusións xurídico-públicas e socio-políticas do caso Prestige”, financiado pola Consellería de Innovación, Industria e Comercio da Xunta de Galicia. (Referencia: PGIDIT03CSO16302PR). 2003-2006. Investigador principal: J. M. Sobrino Heredia.

“Seguridade marítima e protección do medio mariño”, financiado polo Ministerio de Educación, 2003/2006. (Referencia: SEC2003-08457). 2003-2006. Responsable: José Luis Meilán Gil.
“Seguridade marítima e protección do medio ambiente” (Incentivo:PGIDIT04PXIC10101PN), Xunta de Galicia, 2004-2007. Investigador principal:  José Luis Meilán Gil.

Mercado interior, liberdades económicas e medio ambiente (DER2011-28994). Proxectos de investigación, subprograma de proxectos de investigación fundamental non orientada. convocatoria 2011. Ministerio de Ciencia e Innovación. Duración: desde 2011 ata 2014. Investigador principal: J. José Pernas García.

Red de investigación ECOVER. “Mercado e medio ambiente. Propostas xurídicas para unha economía verde”, financiada pola Xunta de Galicia (R2014/040). Resolución do 8 de outubro de 2014 pola que se conceden as axudas para a consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia, convocadas pola Orden de 14 de maio de 2014. Duración: Del 1/01/2014 al 30/11/2015. Investigador Principal: Javier Sanz Larruga. Número de investigadores: 29.

3. Proxectos da Universidade da Coruña

“Integración do concepto de desenvolvemento sostible nas políticas e accións de cooperación ao desenvolvemento”. Proxecto financiado pola Oficina de Cooperación ao Desenvolvemento da Universidade da Coruña. Desenvolveuse durante o ano 2008. Responsable: J. José Pernas García.

4. Proxectos financiados por entidades privadas

“Problemas xurídico-administrativos formulados polo caso Prestige”, financiado pola entidade UNESA (Asociación Española da Industria Eléctrica). Execución: 2003 e 2004. Responsable: José Luis Meilán Gil.