Ferramentas
Menú

Presentación

Os dereitos humanos son dereitos inherentes a todos as persoas á marxe da súa nacionalidade, raza, lugar de residencia, sexo, relixión, lingua, ou calquera outra condición cultural, económica ou social. A titularidad por todos os cidadáns destes dereitos, interrelacionados, interdependientes e indivisibles é necesaria non só para a consecución da xustiza e a paz no mundo senón tamén para o recoñecemento xurídico e a protección da dignidade humana, formada intrínsecamente pola posibilidade de exercer estes dereitos iguais e inalienables por todos os membros da familia humana.

Tal como afírmase na Declaración Universal dos Dereitos Humanos de 10 de decembro de 1948, tendo en conta de que o descoñecemento e o menosprezo dos mesmos orixinaron na historia actos de barbarie ultrajantes para a conciencia da humanidade, o seu recoñecemento e protección proclamouse como a aspiración máis elevada do home na loita por un mundo en que os seres humanos, liberados do temor e da miseria, gocen da liberdade de palabra, da liberdade de crenzas e do resto de dereitos fundamentais consustanciales á dignidade humana.

Os dereitos humanos están a miúdo proclamados nas Constitucións, garantidos a través dos tratados (entre eles o Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos e o Pacto internacional de Dereitos Económicos, Sociais e Culturais, ambos de 19 de decembro de 1966), o dereito internacional consuetudinario, os principios xerais e outras fontes do dereito internacional. Así mesmo están desenvolvidos nas leis de cada país.

O grupo de investigación centrou os seus traballos en investigar no ámbito do dereito comparado sobre o contido esencial deses dereitos, isto é, aqueles trazos sen os cales estes dereitos estarían desnaturalizados. Analizar o ámbito destes dereitos enfróntanos tamén ao estudo dos seus límites e os criterios que poden resolver as posibles colisións entre dereitos fundamentais entre si ou entre dereitos fundamentais e outros conceptos xurídicos máis genéricos como a orde pública.

Na actualidade o grupo está centrándose no estudo do ámbito e dos límites dalgúns dereitos fundamentais como a liberdade relixiosa, a liberdade de expresión, a liberdade de educación e a liberdade de asociación, e os diversos temas que garden relación cos mesmos, así como as relacións entre os poderes públicos e os poderes relixiosos dentro do necesario respecto e recoñecemento dos dereitos fundamentais.